ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPuls Energi
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
09.09.2020r. 05:07

Anna Scheibe, Paweł Szwarczewski ("Acta Energetica")
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon - katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa - pierwszego tak kompleksowego przedsięwzięcia tego typu realizowanego w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone na modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
19.08.2019r. 05:15

Herbert Leopold Gabryś - Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę ("Energetyka" - lipiec 2019)
Elektroenergetyka w Polsce 2019 to oczekiwanie na przyjęcie przedłożonego projektu "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku". To także zawirowania z decyzji "zamrażających" ceny energii dla odbiorców końcowych na poziomie czerwca 2018 roku. Bez czytelnych rozstrzygnięć, kto z "zamrażarki" skorzysta oraz jak wyrównać straty nie tylko sprzedawcom energii. Z wieloma piętrzącymi się obawami, jak wyjść z tego rozgardiaszu. Co potem? Czego oczekiwać w przyszłości, gdy tak łatwo zaburzono reguły rynkowe? Kiedy skutki tej decyzji odczujemy we wzroście cen energii niebawem i jak one będą dotkliwe.
12.02.2019r. 05:11

Stanisław Siedlecki - Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Wojciech Merdalski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo - Technicznych "Pro Novum" Sp. z o. o. ("Energetyka" - grudzień 2018)
Znaczenie bloku 200 MW dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego określa się poprzez jego dyspozycyjność. Dyspozycyjność bloku 200 MW w około 80 proc. zależy od dyspozycyjności kotła. Pozostałe 20 proc. dotyczy dyspozycyjności turbozespołu, układu wyprowadzenia mocy, urządzeń pomocniczych i pozablokowych np. ochrony środowiska.
04.04.2016r. 06:17

Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016)
Funkcjonujący obecnie system elektroenergetyczny został zaplanowany i zbudowany przy założeniu, że energia jest przesyłana jednokierunkowo - od dużych elektrowni systemowych, przez system przesyłowy i sieć dystrybucyjną, do odbiorcy końcowego. Rozwiązanie to gwarantowało do tej pory bezpieczeństwo w zakresie dostaw energii, przy racjonalnych kosztach wytworzenia i dostawy dużej ilości energii. Nie jest jednak optymalne w kontekście nadchodzących zmian związanych z rozwojem generacji rozproszonej.
05.02.2016r. 13:41

Mirosław Zbrzeźniak - Energa-Operator SA ("Energia Elektryczna" - 1/2016)
Sieć TETRA budowana jest w oparciu o wieże telekomunikacyjne istniejące lub nowo wznoszone na terenie własnych obiektów energetycznych, uzupełnione o miejsce na wieżach dzierżawionych. Łącznie powstanie 138 stacji bazowych, które zapewnią pokrycie sygnałem TETRA ponad 92% obszaru, na którym przebiegają linie SN i ponad 95% obszaru, na którym przebiegają linie WN. Cały obszar EOP będzie pokryty sygnałem TETRA w blisko 90%.
30.11.2015r. 13:27

Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator SA ("Energia Elektryczna" - listopad 2015)
Tytułowa "Energia na oszczędzanie" to projekt wykorzystujący behawioralne metody wpływania na zachowania klientów w zakresie użytkowania energii elektrycznej. Już na półmetku pokazał, że zwiększanie świadomości odbiorców przynosi efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii.
13.08.2015r. 15:11

Wpływ elektrowni wiatrowych na pracę sieci elektroenergetycznej był i jest szeroko omawiany w publikacjach krajowych. Wszyscy operatorzy sieci dystrybucyjnych opracowali i stosują Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci zawierające własne wymagania dla elektrowni wiatrowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie obligatoryjnie są sporządzane ekspertyzy wpływu urządzeń wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych bezpośrednio do sieci o napięciu powyżej 1 kV.
Autor: Piotr Łaszczych - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - nr 7/2015)
23.01.2015r. 13:40

W celu stałej poprawy ciągłości zasilania odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energa-Operator, coraz większa liczba prac planowanych realizowana jest w technologii pod napięciem (PPN). W spólce wdrożone i stosowane są obecnie światowe rozwiązania techniczne, obejmujące technologie na wszystkich poziomach napięcia sieci dystrybucyjnej (niskiego - nN, średniego - SN i wysokiego napięcia - WN).
Energa-Operator
22.01.2015r. 13:45

Energa-Operator konsekwentnie realizuje przyjęty w spółce program poprawy ciągłości zasilania, głównie w zakresie modernizacji sieci. Jest ona ukierunkowana na wzmocnienie odporności ciągów liniowych 15 kV na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz istotne zwiększenie możliwości sterowania w głębi sieci 15 kV.
Autor: Jarosław Leniec - Energa-Operator SA ("Energia Elektryczna" - grudzień 2014)
15.01.2015r. 13:30

Kompendium wiedzy opisujące podejście Energa-Operator do wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania. Zawiera m.in. opis występujących zagadnień technologicznych oraz płynące z wdrożenia wnioski i zweryfikowane korzyści.
Autor: Energa-Operatorcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE